1897 Osmanlı-Yunan Savaşı

Sultan II. Abdülhamid, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) ardından, devletin kontrolünü tümüyle eline aldıktan sonra, bir daha asla kaybedilmesi muhakkak bir savaşa girmemiş, 1897 Yunan Savaşı dışında savaşsız 33 yıllık dönemin başlamasını sağlamıştır. Söz konusu savaşta Yunanlara karşı parlak bir zafer kazanılmasına rağmen görünürde bir toprak parçası elde edilememiş, ancak Osmanlı Devleti yedi düvele hâlâ güçlü olduğunu göstermişti.

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular