Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi

Mustafa Hayri Efendi Osmanlı Devleti’nin siyasî kriz ve çalkantılarla kaynadığı bir döneminde kritik birçok görevde bulunmuş, devrinin önemli simalarından biriydi. İlmî yönüyle beraber siyasî hayatıyla da dikkat çeken Hayri Efendi, Osmanlı Devleti’ni I. Cihan Harbi’ne sokan fetvayı vermesi ile zamanına damgasını vurmuştu. İngilizlerin yargılatıp Malta’ya sürdürdüğü Şeyhülislâm, Papa’nın görüşme davetini de Anadolu’da yaşanan işgaller nedeniyle reddetmişti.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular