Cumhuriyet İstanbul’unda Bir Medrese Nasıl Yaşar?

Medreselerin kapatılmasının tedrisata tesiri bir yana, bu hadiseden en çok etkilenenler arasında şüphesiz hocalar ve ders mekânları da vardı. 1924 yılında alınan kararın ardından işsiz kalan hocaların bir kısmı metruk medreselerde ikamete ve ders vermeye devam etmişti. Bunlar arasında özellikle Üçbaş Medresesi zikre değerdir. 1950’li yıllara kadar talebelerin zor şartlar altında ders okuduğu bu yapılar, bazı hayırseverlerin devreye girmesiyle, kötü akıbetlerinden kurtulup farklı güzergâhlara yöneleceklerdi.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…