Bu ayın kelimesi: “Kahve”

Dil değiştirme tarihimizin doğru kav­ranması için “kahve” kelimesi kadar dörtbaşı mâmur örnek çok nâdir bulunur her hâlde. Son zamanlarda bil­hassa büyük şehirleri­mizde bu kelimenin kul­lanılma sıklığı gittikçe azalıyor. Türkler bütün dünyada kendi adlarıy­la anılan bu mükeyyifa­tı neredeyse unuttular. Çay günlük hayatta daha fazla rağbet buluyor. İsmiyle müsemma “Türk kahvesi” en mükemmel Bosna’da pişiriliyor; Türkiye’de otellerde ve bazı lüks lo­kantalarda “kahveci güzelleri” eliy­le turistik bir içecek olarak sunulu­yor.

Benzer konular