İnkılap, İhtilal, Devrim… Nam-ı Diğer, Darbe!

Darb/zarb “vurma, vuruş” demek. Eskiden matematikte çarpma işlemine de darb/zarb denilirdi. Arapça kelime bu haliyle artık “darb etmek” şeklinde kullanılıyor. Açık Türkçesi “dövmek”. Darbe ise daha yaygın kullanma sahası olan bir kelime. Yine “vurma, vuruş, çarpma” anlamı esas. Mecazen, “musibet, felaket” anlamı var. Askerî olarak, düşmanın stratejik hedeflerine yapılan süratli ve tesirli hücuma da “darbe” deniliyor. Askerî anlamla siyasî anlam arasında kolaylıkla rabıta kurulabilir. Siyaset dilinde darbe, “Kuvvet kullanmak suretiyle yapılan iktidar değişikliği, taklib-i hükümet, darbe-i hükümet, hükümet darbesi” demektir.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular