“Atatürk’ün Esas Hedefi Türkiye’de Avrupaî Anlamda Bir Toplumsal-Siyasal Sistem Kurmaktı”

18. yüzyılda başlayan modernleşme girişimleri, 1876’da Osmanlı Devleti’nin anayasası olan Kânûn-ı Esâsî’nin kabul edilmesiyle ivme kazanmış, 1909’da II. Meşrutiyet’in ilanıyla da alevlenmişti. Nihayet 1923’te cumhuriyetin ilanıyla farklı bir boyut kazandı. Üzerinden geçen bir asrın ardından “cumhuriyet” kavramı hem toplumsal hem de siyasî düzlemde tartışmaların odağında yer almaya devam ediyor. Biz de 100. yılında konunun uzmanlarından İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak ile cumhuriyeti ve geleceğini konuştuk.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular