“Lozan, Osmanlı Devleti’ni Hukuken Tasfiye Eden Antlaşmadır”

Anadolu halkının işgal kuvvetlerini mağlup ettiği Millî Mücadele’nin akabinde taraflar İsviçre’nin Lozan kentinde toplanarak Lozan Barış Antlaşması’nı imzalamışlardı. Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı meselelerinden olan Lozan Antlaşması, üzerinden geçen bir asra rağmen gündemden düşmüyor. Biz de 100. yılında, konunun uzmanlarından, 99 Soruda Lozan kitabının yazarı ve İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Budak ile Lozan Antlaşması’nın nirengi noktalarını ele aldık.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular