Osmanlı Dünyasını Anlamak İçin

Bir araştırmacının makaleleri iki kapak arasında girmemişse yapı­lacak tek bir şey vardır: Yazıları yayınlandıkları dergilerden tek tek bu­lup fotokopilerini almak. Ancak bu iş­lem, yazdığım kadar kolay olmuyor ge­nellikle.

Baştan söyleyelim: Maalesef başlan­gıcından günümüze bütün süreli ya­yınları ihtiva eden bir kütüphanemiz yok. Mesela aradığınız derginin bir sa­yısı İstanbul’daki bir kütüphanede, di­ğer bir sayısı Ankara’da olabilir. Hatta aradığınız süreli yayını Türkiye’deki hiçbir kütüphanede bulamayabilirsi­niz. Buna da hazırlıklı olmalısınız.

Fakat en kötüsü ne biliyor musu­nuz? Aradığınız derginin bütün sayıla­rının olup da sizin aradığınız o sayının olmaması. Bu hissi ancak yaşayarak öğrenebilirsiniz. Üzülmeyin, nasibiniz varsa bir sahafta rastlayabilirsiniz.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular