Kerime Senyücel: “Sürgüne Yazlık Elbiseleriyle, Kıştan Önce Döneriz Düşüncesiyle Gittiler”

Sizden belgeselin kısa hikâyesini dinle­yelim önce. Çekimler hangi yıl başladı, nerede gerçekleştirildi? Hanedandan kimlere ulaşabildiniz?

Bilûn Sürgünün Son Tanığı belgeseli­nin çekimleri ağırlıklı olarak 2015’te yapıldı. Ama başlangıç çekimleri bun­dan 10 yıl öncesine gidiyor. 2005 yılın­da “Osmanoğlu’nun Sürgünü” belgese­li çerçevesinde, Lübnan’da Bilûn Alpan ve ailesiyle kısa bir çalışma yapmış­tım. Ancak o yıllarda Lübnan’daki iç savaş bu çalışmayı çok kısa bir süreyle sınırlandırmama neden olmuştu.

2005’te 3 Mart 1924 sürgününe şa­hit olan beş hanedan mensubu hayat­taydı. Ertuğrul Osman (Sultan II. Ab­dülhamid’in torunu), Burhaneddin Cem (Sultan Abdülmecid’in torunu), Fethi Sami Baltalimanlı (II. Abdülha­mid’in ablası Mediha Sultan’ın toru­nu), Osman Nami (II. Abdülhamid’in kızı Ayşe Sultan’ın oğlu) ve Bilûn Ha­nım Sultan (Sultan Abdülmecid’in to­runu). Hatta bu beş kişiyle yaptığım röportajları Hânedanın Sürgün Öykü­sü-Başucumda Bir Avuç Vatan Topra­ğı adıyla kitaplaştırmıştım. Yaklaşık 10 yıllık sürede dördü hayatını kay­betti. Şu anda sadece 1918 doğumlu Bilûn Hanım Sultan hayatta. Belgesel­de Bilûn Hanım Sultan’ın sürgüne git­meden önceki çocukluk yıllarıyla ilgi­li dramatik çekimler Yıldız Sarayı ve Ihlamur Köşkü’nde yapıldı.

Beyrut’ta Bilûn Hanım Sultan dışında hanedandan kimler var?

Bilûn Hanım Sultan’ın kızı Nahide Jarallah annesinin yanında yaşıyor, ona kol kanat geriyor. Kendisinden 10 yaş küçük kardeşi Yavuz Alpan, kı­zı Cynthia ve torunu Aya hep birlik­teler. Beyrut’ta Osmanlı hanedan ve ailesinden diğer üyeler de var. Mese­la Alp Osmansoy. Sultan Abdülaziz’in kızı Esma Sultan’ın torunu. Mimar. Karısı Arwa ile Beyrut’ta yaşıyor. Ora­da doğup büyümüş; ancak gayet güzel Türkçe konuşuyor. Yanlarında çalışan Ermenilerden öğrendiğini söylüyor. Diğer bir örnek Emel Adra ve Cemil Adra kardeşler. II. Abdülhamid’in to­runu Nemika Sultan’ın torunları. On­lar da Beyrut’ta yaşıyorlar. Emel Ad­ra’nın kızı Rima Karimah televizyon yapımcısı.

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında… 

Benzer konular