Uygurlardan Osmanlılara bir kelime arkeoloğu

1986 Mayıs’ında Tarih ve Top­lum dergisinin okurlarını bü­yük bir sürpriz bekliyordu. Bir yazıydı bu: “Viyana’nın Kanunî Sultan Süleyman tarafın­dan fethedilmiş olduğuna dair yep­yeni bir vesika.” Başlığı okuyanların aklından ilk anda nelerin geçtiği­ni tahmin etmek zor değil: Viyana Osmanlılar için “erişilmek istenen yer” anlamında “Kızılelma”ydı, üs­telik 1529’da Kanunî Sultan Süley­man, 1683’te ise Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından kuşatılmış ancak fethedilememişti.

Yazar da, eski tarih kitaplarına mı yoksa bu vesikaya mı inanmak lazım diye soran okuyucunun te­reddüdünü önceden sezip cevabını hazırlamıştır:

“Elbette tevarihlere değil, neşret­mekte olduğumuz vesikaya inanmak lazımdır! Zira bu vesika öyle bir ve­sikadır ki tepesinde Cihan Padişahı­nın tuğrası, altında da gene aynı Sul­tanın ‘teminat’ ibaresi mevcuttur.”

“Şinasi Tekin” imzasını gören ba­zı okurların ‘durum’u fark ederek gülümsediklerine eminim. Durum şu ki, Göktürkçeden Osmanlıcaya Türkçenin bütün tarihî devirlerine vakıf olan Prof. Tekin’in en büyük meraklarından biri Osmanlı diplo­matik dilini bihakkın kullanarak sahte fermanlar düzmekti. Bu ya­zıda neşrettiği ferman da Viyana­lı büyük Türkolog Prof. Andreas Tietze’ye doğum gününü kutlamak maksadıyla kendisi tarafından Ka­nunî’nin ağzından yazılmıştı!

Benzer konular