31 Mart’ı Tetikleyen Hasan Fehmi Suikasti

II. Meşrutiyet’in ilanıyla birçok alanda hissedilir bir serbestiyet doğmuş; muhalif gazeteciler ülkeye dönmüş, birçok yeni gazete ve dergi yayına başlamıştı. Ancak aynı süreçte II. Abdülhamid’e karşı birleşenlerin arasındaki fikir ayrılıkları da su yüzüne çıkmaya başladı. Tenkit oklarının hedefinde bu defa İttihat ve Terakki Cemiyeti vardı. Muhalif isimlerden biri de yazılarıyla toplumu galeyana getiren Serbestî gazetesi başyazarı Hasan Fehmi Bey idi. Bu yüzden fail-i meçhul bir cinayete kurban gitmiş, böylece muhalif cepheye gözdağı verilmişti.

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular