Osmanlı Hilafetini Yok Etme ve İslamı Protestanlaştırma Projesi

Önceleri Orta Asya ve Hindistan’da Osmanlı Hilafetinin nüfuzundan faydalanmak isteyen İngiltere, 1870 sonrasında Osmanlı Devleti’nin hilafet silahını “şartlar değiştiği zaman” kendi aleyhine de kullanabileceğinin farkına varmıştı. Nitekim İngiliz Dışişleri Bakanlığı danışmanı ve bir Arap dili-kültürü uzmanı olan George Percy Badger (1815-88) 26 Ocak 1873’te, bu konuda izlenebilecek politikalar hakkında İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na bir rapor sunmuştu. Ona göre Hz. Peygamber (sas) Arap olduğu için hilafet bir Arap müessesesidir, en meşhur halifeler de Araptırlar. Ancak Osmanlı sultanları Asya’daki diğer Müslümanlar arasında gerçek birer halife olarak tanınmışlardır.

“Eğer Araplar da Osmanlı Sultan’ını aynı şekilde halife olarak tanırlarsa onun İslam âlemindeki şöhret ve nüfuzu muazzam derecede artar. Bunun doğuracağı sonuç İngiltere’nin aleyhine olabilir. Bu yüzden İngiltere Araplar üzerindeki Osmanlı otoritesinin genişlemesini önlemeye çalışmalıdır.”

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında… 

Benzer konular