Çarpıtılan Bir Gerçek: Türk Havacılığının Kurucusu Kim?

28 Mayıs 1909 günü Taksim Meydanında uçurulan Osmanlı Balonu’nun, Sultan II. Abdülhamid tahttan indirildikten sonra Mahmud Şevket Paşa’nın talimatıyla satın alındığı intibaı uyandırılmışsa da işin aslı farklıdır. Balonun alım kararı Meşrutiyet devrinde verilmiş olsa dahi padişahın onayı olmadan gerçekleştirilemeyeceği gerçeğinden hareketle, bu askerî balonun siparişinin Sultan II. Abdülhamid döneminde, onun izniyle verildiği anlaşılmaktadır. Ayrıca Hava Torpidosu Fırka-i Askeriyesi adı altında bir havacı askerî birliğinin kurulması çalışmalarına da yine II. Abdülhamid döneminde başlanmıştır.

 

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında…

Benzer konular