Enver Paşa’nın Moskova Semalarındaki Dehşet Anları

İlk adımlarını Sultan II. Abdülhamid’in attığı havacılık teşebbüsleri, 1911 senesinde başlayan Trablusgarb Savaşı ile birlikte önemli bir ilerleme kaydetmişti. O devirde çok az ülkenin ordusunda bulunan uçakların Osmanlı ordusunda kullanılması için ciddi girişimlerde bulunuluyordu. Aslında uçakların bir ordu için ne kadar mühim olduğu, 1910’da Karıştıran Mevkii’ndeki manevralar sırasında fark edilmişti. Ama Sultan II. Abdülhamid sonrası siyasî çekişmelerle boğuşan Osmanlı askerî bürokrasisi, birçok meselede olduğu gibi havacılık konusunda da gereken hızda çalışmalar yürütemedi. Yine de 1912 senesi bittiğinde Osmanlı Hava Kuvvetlerinin 17 uçağı olmuştu. İlk kuruluş sürecinde Mahmud Şevket Paşa, o dönem Kurmay Binbaşı olan Fethi (Okyar) Bey’i Fransa’ya ve yine Kurmay Binbaşı Enver Bey’i Almanya’ya göndererek havacılık konusunda araştırmalar yapmalarını istedi. Gaye, Avrupa’daki askerî havacılıkla ilgili gelişmeleri yakından takip etmekti. O dönem bir iki ayda bile havacılık açısından önemli gelişmeler yaşanıyor; iki ay önce üretilmiş bir uçak bile demode sayılabiliyordu.

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında… 

Benzer konular