İşgal Altındaki İstanbul Sömürgeci Projelerin Ortadoğu Mikrokozmosudur

Ortadoğu, geç Osmanlı dönemi ve modern Türkiye üzerine çalışan, Duke Üniversitesi Türk ve Ortadoğu Araştırmaları bölümü öğretim üyesi Dr. Erdağ Göknar, 100. yılında İstanbul’un işgalini, seküler Türklüğe dayanan Türk kültür devriminin, hem İngiliz ve Fransızların medenîleştirme misyonlarından, hem de Orta Asya’daki Sovyet Rusya modelinden etkilenmesinin ardında yatan etken olarak değerlendiriyor. İşgali bir millî self-determinasyon hikâyesi olmanın ötesinde, sömürgeci projelerin Ortadoğu mikrokozmosu olarak okuyan farklı ve ufuk açıcı bir değerlendirme.

Devamı Derin Tarih Mart Sayısında… 

Benzer konular