ABD Onların Kutsal Toprakları “Mormonlar”

17.yüzyılda Avrupa’daki dinî baskılardan, istikrarsızlıklardan, yozlaşmadan kaçarak 16 Eylül 1620’de Kuzey Amerika’ya göç edenlere ‘Hicret eden Kurucu Babalar’ (Pilgrim Fathers) adı verilir. Mayflower adlı yelkenliyle bugünkü Massachusetts’te yer alan Plymouth şehrinin bulunduğu yere gelirler. Ülkelerini terk edip daha iyi bir dinî hayat için burada manevî olarak kirlenmemiş Yeni Kudüs’ü kurma hayali kuran 100 kadar kişi, 21 Kasım 1620’de hangi esaslar çerçevesinde yaşayacaklarına dair ortak bir antlaşma metni imzalarlar. ‘Mayflower Paktı’ olarak da bilinen bu antlaşma, günümüzde hâlâ ABD’de demokrasi pratiğinin temel esasları kabul edilir. Bir yıl sonra, Kasım 1621’de, böyle bir ülkeye yerleşme imkânı verdiği için ‘Tanrı’ya Şükür’ kutlaması yapmak üzere yeniden bir araya gelirler. Bu gün, ABD’de Başkan Lincoln’un girişimiyle ‘Thanksgiving Day’ adıyla 1863’ten beri resmî olarak kutlanmaktadır.

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında… 

Benzer konular