Hint Alt Kıtası’nda Melfûzât Geleneği

Tasavvuf düşüncesinde kilit rol oynayan şeyhin sohbetlerinde müridân tarafından tutulan notlardan müteşekkil eserlere melfûzât denir. hindistan dışında ortaya çıkmasına rağmen bu edebî türe nihai şeklini veren, Hint Alt Kıtası’ndan mutasavvıf ve şair Hasan Dihlevî’dir. coğrafyada bu sahada günümüze kadar uzanan zengin ve renkli bir literatür teşekkül etmiştir.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular