Osmanlı’da Üniversitenin Temelleri Sahn-I Semân Medreseleri’nde Atıldı

Fatih Külliyesi, yapılanma ve mimarî açıdan İslâm coğrafyasında emsali görülmemiş bir kompleks olarak tasarlanmıştır. Hazırlanan vakfiyeye göre külliyenin içinde sıbyan mektebi, orta medrese olarak telakki edilen Tetimme Medresesi ve yüksek medrese diye bilinen Sahn-ı Semân Medreseleri (Semâniye Medreseleri) bulunmaktaydı. Sahn-ı Semân Medreseleri’nde eğitim fıkıh ağırlıklı olup Fatih Sultan Mehmed’in ilm-i kelâma yakınlığı hasebiyle âlimler, kelâm eserlerine dair şerh ve hâşiyeler de yazmıştır.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular