Türklüğün “Altın Kitabı”nda İktisadî Hayata Dair İzler

11. yüzyıl Türk dünyasının ansiklopedik bir sözlüğü hüviyetindeki Dîvânu Lugâti’t-Türk, iktisadî hayatı yansıtan kavram veya terminolojiler bakımından tetkik edildiğinde, Karahanlı toplumunda bütün mefhum ve müesseseleriyle işleyen canlı ve yoğun bir iktisadî hayatın var olduğu anlaşılır. Bu da Dîvân’ın sadece dil, kültür ve edebiyat tarihçilerimizce değil, iktisat tarihçilerimizce de incelenmesi gereken büyük ve kıymetli bir eser olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular