Ali Emîrî Efendi ve Millet Kütüphanesi

Türk tarihinin ve kültürünün en kıymetli hazinelerinden biri olan Dîvânu Lugâti’t-Türk sadece muhtevasıyla değil, günümüze ulaşırken yaşadığı serüvenle de haklı bir şöhrete sahip. Ali Emîrî Efendi’nin olağanüstü merakı ve ömrü boyunca hiç eksilmeyen kitap iptilası, Dîvân’ın keşfi ve millete armağan edilmesinde odak noktayı oluşturur. Ali Emîrî Efendi’nin kurduğu Millet Kütüphanesi müdürlerinden Mehmet Serhan Tayşi’nin hatıralarından hem hazretin kitap merakını hem de Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün hikâyesini dikkatinize sunuyoruz.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular