At Üstünde Bir Evliya: Ahmed Şerîf Es-Senûsî

İslam dünyasının neredeyse bütün noktalarında döneminin müessir bir kuvveti olan Senûsî Tarikatı Afrika merkezli olarak kurulmuştu. Bunların içerisinde Ahmed Şerîf es-Senûsî’nin mevkii de diğerleri gibi çok önemliydi. Senûsîliğin kurucusu olan dedesinin Kuzey Afrika’da genişlettiği İslamî uyanış hareketleri, bir sonraki şeyh olan amcası döneminde Afrika’nın içlerine kadar nüfuz etti. Şeyhlik sırası kendisine geldiğinde artık faaliyetler bambaşka bir noktada temerküz etmişti: Cihad… Düşman namlusuyla burun buruna geldiği bir dönemde Ahmed Şerîf es-Senûsî, işgalciler karşısında aynen selefinin yaptığı gibi şeyhlik postundan kalkıp silah kuşanan bir isim oldu. Bölgede yıllarca Fransızlarla süren çarpışma neticesinde onlara ciddi zayiatlar verdirdi. 1911 yılında İtalya tarafından Trablusgarp’ın işgali ise Ahmed Şerîf es-Senûsî’nin cihad faaliyetlerini buraya yoğunlaştırmasına sebebiyet verdi.

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında… 

Benzer konular