Bir Gelenek İcade Olarak Iı. Meşrutiyet Döneminde Gerçekleştirilen İstanbul’un Fethi Törenleri

Modern dönemde sonradan icat edilen anma ve kutlama törenleri ulusal kimliğin teşekkülü ve pekiştirilmesi için devletler tarafından bir araç olarak kullanıldı. Bu tören ve etkinlikler millî kimliği besleyen ortak bir hafıza inşa etmeye yarıyordu. Her yıl kutladığımız İstanbul’un fethi törenleri de II. Meşrutiyet döneminde tertip edilmeye başlanmıştır. İttihat ve Terakki Cemiyeti bu kutlamalarla Balkan Savaşı’nın ortaya çıkardığı yıkımı aşmayı ve toplumda devlete sahip çıkma şuuru oluşturmayı amaçladığından, törenin bütün ayrıntıları planlanmış ve muhtemel aksaklıkları önlemek amacıyla halka duyurular dahi yapılmıştı.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular