Dünden Bugüne Fetih Kutlamaları Ve İstanbul Fetih Cemiyeti

Dünya tarihindeki önemli dönüm noktalarından olan İstanbul’un Türkler tarafından fethi, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yıldönümlerinde merasimle kutlanmaya başlandı. I. Dünya Savaşı’nın sancılı şartları sebebiyle 1916 yılında bu kutlamalara ara verildi. Cumhuriyetin ilanından sonra da 1953 yılına kadar fetih yıldönümlerinin kutlandığına dair bir kayda rastlanmamıştır. Fethin 500. yıldönümünün büyük bir kutlamayla karşılanması amacıyla yıllar öncesinden başlatılan çalışmalar ise üzerinde özellikle durulmayı hak etmektedir.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular