Diplomasi ve Menfaat Oyunlarının Kıskacında Girit Ayaklanmaları

Girit’te örnek bir birlikte yaşama kültürü gösteren Müslümanlar ve Rumlar, 19. yüzyılda milliyetçi hareketlerin yükselmesi ve yaşanan iktisadî zorluklar neticesinde birbirlerine yabancılaşarak suni bir “öteki” kimliğinin ağına yakalandılar. Yunan milliyetçi hareketinin Girit’i de etki alanına almasıyla iki toplumun yakın ilişkileri yerini çatışma ve katliamlara bıraktı. 19. yüzyıl boyunca birbirini tetikleyerek aralıksız süren ayaklanmalar, farklı gerekçe ve dinamiklerle ortaya çıkmış gibi görünse de temelde tümü adanın Yunanistan ile birleşmesi amacına dönüktü.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular