19. Yüzyıl Bosna İsyanları

Osmanlı Devleti 19. yüzyıla askerî, siyasî ve ekonomik bunalımlarla girmiş, bu sorunlara yüzyılın başında milliyetçilik de eklenmişti. Özellikle gayrimüslimler konusunda büyük güçlerin baskısına maruz kalan devlet, Tanzimat ve Islahat fermanları ile köklü reformlara girişti. Ancak bu reformlar Bosna’da büyük tepkilerle karşılandı. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren de Fransa ve Rusya tarafından desteklenen gayrimüslim isyanları baş gösterdi. Nihayetinde, âdeta bir kargaşa sarmalına dönen bu topraklar Osmanlı’dan koparılacak, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında toplanan Berlin Kongresi ile Bosna Hersek Avusturya’ya bırakılacaktı.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular