Dîvânu Lugâti’t-Türk’ün Arap Harfli Baskıları ve Çevirileri

Dîvânu Lugâti’t-Türk, 20. asrın başlarında kütüphaneci Ali Emîrî Efendi tarafından bulunmuş ve Kilisli Rıfat’ın gayretleriyle Arap harfleriyle dizilerek efkâr-ı umumiyenin tasarrufuna sunulmuştu. Cumhuriyet sonrasında ise ilk Türkçe tercüme yapılacak ve ardından Dîvân diğer dünya dillerine çevrilmeye başlayacaktı.

 

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular