“Dîvânu Lugâti’t-Türk, Türk Coğrafyasının Kimliği ve Birleştirici Anahtarıdır”

Türklerin İslâmlaşması ile Türkler ve Araplar arasındaki temas da artmış, bu teması güçlendirmek için bir sözlüğe ihtiyaç duyulmuştu. Kâşgarlı Mahmud’un yıllarını harcayarak tamamladığı ve Abbâsî halifesine takdim ettiği Dîvânu Lugâti-t-Türk de işte bu ihtiyacı karşılamak için kaleme alınmıştı. Türk kimliğinin, dolayısıyla Türk dilinin en nadide örneğini teşkil eden bu eser, asırlar boyu meçhul kalmış ve 20. yüzyılın başlarında İstanbul’da bulunmuştu. Alî Emîrî Efendi’nin gayretleriyle Türk milletine armağan edilen eseri, sahanın uzmanı, Marmara Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin ile konuştuk ve kendisine Dîvânu Lugâtit-Türk hakkındaki temel meseleleri sorduk.

Konuşan: Mirza Mahmut Demir

Devamı Derin Tarih Nisan Sayısında…

Benzer konular