Milli Mücadele Sırasında Stalin’den Nasıl Para Yardımı Alındı?

Dr. Rıza Nur, Yusuf Kemal Tengirşenk ve Ali Fuat (Cebesoy) Paşa’dan oluşan Türk heyeti ile Rusya tarafında Dışişleri Komiseri Georgi Çiçerin ve Merkez Komitesi üyesi Celal Korkmazov arasında 16 Mart 1921’de imzalanan Moskova Antlaşması’nın perde arkasında yaşananlar, Rıza Nur’un hatıratında ayrıntılarıyla anlatılır. Türkiye’nin kuzeydoğu sınırlarını belirlemesi yanında, Ekim Devrimi sonrasında Batılı ülkeler karşısında yeni bir eksene oturan Türkiye-Rusya ilişkileri hakkında bilgi vermesi bakımından da ehemmiyet arz eden bu antlaşmayı, söz konusu hatırattan iktibaslarla mercek altına alalım.

Benzer konular