Hilâl-i Ahmer Reis-i Umumileri

Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti, 11 Haziran 1868 tarihinde “Osmanlı Mecrûhîn ve Mardâ-yı Askeriyeye İmdad ve Muâvenet Cemiyeti” (Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti) ismiyle Dr. Abdullah Bey, Dr. Marko Paşa, Kırımlı Aziz Bey ve Serdâr-ı Ekrem Ömer Paşa’nın gayretleriyle kuruldu. Cemiyetin ilk reis-i umumisi Marko Paşa vefatına yakın bir döneme kadar bu görevi sürdürdü. 1877’de Hacı Arif Bey riyasete geçtiğinde, yeni adıyla Hilâl-i Ahmer Cemiyeti 93 Harbi’nde ilk büyük sınavını verecekti. Gerek cephe hattında gerekse cephe gerisinde yaralı ve hasta bakımında büyük başarı gösteren cemiyetin, 1935’te “Türkiye Kızılay Cemiyeti” adını alana kadarki dönemde reisliğini yürütmüş isimlere yakından bakalım.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular