Millî Mücadele Günlerinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti

Vatanımızın işgal edildiği, Anadolu’da bir varlık yokluk mücadelesinin verildiği Millî Mücadele günlerinde Hilâl-i Ahmer Cemiyeti hemen duruma adapte olmuş ve milletimizin yanında yerini almıştır. Hilâl-i Ahmer Ankara Heyet-i Murahhasası halkla dayanışma içinde, onun sağladığı kaynaklarla askerî sıhhiyeye, göçmenlere, muhtaç durumdakilere ve savaş mağdurlarına yönelik hizmetler yürütmüştür. Ayrıntılar için Ankara Heyet-i Murahhasası İcraat Raporu’na bakmak yeterlidir.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

Benzer konular