Kiyev Knyazlığı’nın Doğu Roma’yı Titreten Bozkırın Amansız Gücü Peçenekler

Peçenekler, Oğuzların Türkistan’a gelmeleriyle, hâkimiyet altına girmek istemediklerinden batıya, Karadeniz bozkırlarına yönelmişlerdir. Konargöçer hayat biçimlerine uygun olan bu sahada tarih sahnesinde boy göstermeye başlayan Peçenekler, sonraları biri günümüzdeki Ukrayna, diğeri Bulgaristan topraklarında yer alan iki kağanlık kurmuşlardır. Bölge halklarıyla da zaman zaman çekişmeli ilişkiler yürütmüşlerdir. I. Kağanlık döneminde Rusların uzun bir dönem güneye inmelerine engel olmuşlar, II. Kağanlık döneminde de âdeta Doğu Roma’yı Türklerin Anadolu’ya yerleşmesini seyretmek zorunda bırakmışlardır.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular