Türk Tarihinin İbresini Değiştiren Kavim Oğuzlar/Türkmenler

Oğuzlar ya da sonraki isimleriyle Türkmenler, tarih sahnesine çıktıkları dönemden itibaren Orta Asya’dan Balkanlar’a, Kazakistan bozkırlarından Mâverâünnehir ve Horasan’a, Azerbaycan’dan Irak’a, Anadolu’dan Kuzey Afrika’ya kadar farklı coğrafyalarda faaliyet gösterdiler. Sahip oldukları potansiyelle devletler kurup devletler yıktılar. Selçuk Bey’in torunları tarafından kurulacak devletler (özellikle de Büyük Selçuklular ve Türkiye Selçukluları) Bâtınî ve Haçlı tehdidine karşı Sünnî İslâm’ın koruyucusu oldular. Oğuzlar bu hususiyetleri ile sadece Türk-İslâm tarihine değil, dünya tarihine de yön veren kavimlerden biridir.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular