Sürgünün Üzerinden 100 yıl Geçti

“Hilâfetin ilgâsına ve Hânedân-ı Osmânî’nin Türkiye Cumhuriyeti memâliki hâricine çıkarılmasına dair” kanunun kabulüyle birlikte, Osmanoğulları ailesi altı asır boyunca hüküm sürdükleri topraklardan süresiz olarak sürgün edildiler. Apar topar ülkeyi terk ettiklerinde, Hanedan üyeleri için meçhul bir istikbâlin ayak sesleri işitiliyordu âdeta. Farklı ülkelere dağıldılar, maddî zorluklarla karşı karşıya kaldılar, hastalıklar ve eziyetlerle boğuştular. Bir otel odasında hayatına son veren de vardı aralarında, bir parkta ölü bulunan da. Yıllar sonra ülkeye dönüş izinleri çıktığında ise sürgün edilen hanedan üyelerinden pek azı bu bahtiyarlığa erişebilecekti.

Benzer konular