Moğollara İlk Mağlubiyeti Tattıran Kuzeyin Müslüman Türkleri İdil Bulgarları

Hazarların boyunduruğu altında yaşayan Bulgarlar, ticarî faaliyetler neticesinde Müslümanlığı tanımış, Abbâsî halifesinin de desteği ile İslâm’ı kabul ederek bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. İslâm âleminin en kuzeydeki temsilcisi haline gelen İdil Bulgar Devleti, ticarî ve kültürel faaliyetlerini sadece Avrupa’da değil, Orta Asya’da ve Yakındoğu’da da yürüterek Türk dünyasıyla yakın ilişkilerini sürdürmüş, “Moğolları ilk defa bozguna uğratan devlet” vasfını da kazanarak tarih sahnesinden çekilmişti.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular