Türk Tarihinin Şifrelerinin Gizlendiği Gök Türk Kağanlığı

Farklı simalarıyla Avrupa’da ortaya çıkan Hunlar, o zamana kadar kendi halkından başka insan görmeyen Avrupalılar arasında büyük bir korku dalgasına sebep oldular. Bu yüzden erken dönem Roma, Got ve kilise kayıtlarında Attila ve Hunlar hakkındaki tasvirler menfi yöndedir. Batılıların gözünde Attila’nın Hunları mütecaviz, yok edici ve barbardı. Bu tasavvurun oluşmasında, yazılı kaynakların referans aldığı Ammianus Marcellinus, Priskos ve Jordanes gibi tarihçilerin payı büyüktü. Bu kaynaklarda Hunlara dair kayıtların muhtevasını düşmanlarının hayal ve fantezileri oluşturmaktadır. Zira Avrupalılar için Hunların tarihi “öteki”nin tarihidir.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular