Kafkasların Muhafızları Hazarlar

Avrupa ile Asya kıtalarının birbirine karıştığı Karadeniz ve Hazar Denizi’nin Baltık Denizi ile buluştuğu bir coğrafya üzerinde kurulan Hazar Kağanlığı, 650’lerden 950’lere kadar devam eden 300 yıllık tarihine pek çok önemli tarihî hadise sığdırdı. Kimsenin karşısında duramadığı Araplar ordularının kuzeye çıkmasını engelleyen, İsveç’ten gelen Rusların Dnyeper ve İdil boylarında oyalayan ve Kırım’da Bizans İmparatorluğu’na kafa tutan Hazarlar Kırım bölgesinde kurulacak Altın Orda Devleti’nin de temelini atmışlardı.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular