Osmanlı Jeopolitik Düşüncesinde Girit’in Fethi Ve Kale Cengine Dair Dersler

Malta Şövalyeleri’nin Mısır’a giderken Darüssaade Ağası Sümbül Ağa’yı taşıyan gemiyi kaçırmaları üzerine patlak veren Girit Savaşı tam 25 yıl sürdü. Osmanlı İmparatorluğu ve Garp Ocakları’nın Venedik, Malta Şövalyeleri, Papalık Devletleri ve Fransa’ya karşı mücadele ettiği bu çok cepheli savaşın kendisi kadar etkileri de sarsıcı olmuştur. Osmanlı açısından Köprülüler devrine kapı aralayan savaşın mezhep çatışmaları üzerinden Avrupa’yı böldüğü, savaş ve gemi teknolojilerini dönüştürdüğü ve Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirdiği görülmektedir.

 

Devamı Derin Tarih Ağustos Sayısında…

Benzer konular