Sırp İsyanı

Semendire sancağını ele geçirerek hem Hıristiyanlar hem de imparatorluğa sadık Müslüman tebaa üzerinde bir baskı rejimi kuran yeniçeriler ya da özel adlarıyla dayılar, 1800’lerin ilk demlerinde Balkanlar’da bir otorite krizinin fitilini ateşlemişlerdi. Bölgedeki Sırp nüfus anarşi ve zorbalıktan şikâyet ediyor, kendi kendilerini savunmak istiyorlardı. Başta Osmanlılar tarafından dayılar rejimini ortadan kaldırmak için fırsat olarak görülen hadiseler, zamanla uluslararası aktörlerin de dahliyle yerel bir kriz olmaktan çıkacak, büyük bir Sırp isyanına (1804-1813) dönüşecekti. Sırplar, özerk bir yönetime dahi razı olan Osmanlılar karşısında tam bağımsızlık yolunu tercih ettiler.

 

Devamı Derin Tarih Şubat Sayısında…

Benzer konular