Stalin Bir Gecede Nasıl Dindar Oldu?

10. yüzyılda Bizanslı Ortodoks misyonerler vasıtasıyla Hıristiyanlığı tanıyan Rusların tarihinde Kiev Derebeyi Vladimir’in bu inancı resmî devlet dini yapması bir dönüm noktasıdır. Çünkü 1917 Bolşevik Devrimi’ne kadar Ortodoksluk; Rus kimliğinin, millî ve manevî değerlerinin inşasındaki en belirleyici unsurlardan biri olmuştur. Buna mukabil, devrim sonrasında Bolşevikler “din afyondur” şiarı doğrultusunda tüm inançlara olduğu gibi Ortodoksluğa karşı da tavır alırlar. Stalin döneminde ise bu baskılar artmış ve boyut değiştirmiştir.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular