Azerbaycan’da Stalin İnkılâbının Kurbanları

Stalin döneminde uygulanan katliamların gölgesi Azerbaycan’ın da üstüne düşmüş; öncelikle aydınlar hedef alınmış, ardından dinsizleştirme ve Sovyetleştirme politikaları yoluyla Azeri Türkleri asimile edilmeye başlanmıştır. Okullaşma, okuryazar oranının yükselmesi, basın-yayın faaliyetlerinin artması, komünist ideolojiye uygun kitapların basılması ve farklı konularda düzenlenen kurslarla Azerbaycanlıların eğitim seviyelerinin arttığı bir gerçektir. Ancak tüm bu çabaların yeni bir insan tipi inşa etmek amacıyla yapıldığını, böylelikle Türklerin -Cengiz Aytmatov’un ifadesi ile- “mankurtlaştırıldıklarını” da unutmamamız gerekir.

 

Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular