Stalin Döneminde Rus Milliyetçiliği

Stalin dönemi, Lenin zamanında yerleştirilen ideolojik temellerin ikinci boyuta geçtiği ve diktatörlüğün yerleştiği bir aşamayı temsil eder. Rus milliyetçiliğinde ideolojik temellerin ardından diktatörlüğün benimsetilmesi bu dönemin en büyük başarısıdır. II. Dünya Savaşı ile birlikte Stalin yönetimindeki komünist diktatörlük milliyetçi bir görünüm almış; devleti yücelterek, aşırı bir milliyetçiliğin yerleşmesine ve bunun Mussolini ya da Hitler’in arzulayacağı kadar otoriter ve despotik hâle gelmesine neden olmuştur.

 

 Devamı Derin Tarih Mayıs Sayısında…

Benzer konular