Yerleşik Hayata Geçen İlk Türk Kavmi: Uygurlar

İslâmiyet öncesi dönemde Türk tarihinin önemli aktörlerinden olan Uygurlar daha çok Maniheizm ve Budizm gibi dinleri benimsemeleri, ayrıca yerleşik hayata geçmeleriyle öne çıkarlar. Yazılı kaynakların ve âbidelerin yanında tapınak, manastır, saray gibi mimarî eserler bırakan Uygurlar, bilhassa kültürel bakımdan İslâm öncesi Türk toplulukları arasında hususi bir yere sahiptir. Dokuz Oğuz boylarından biri olup Gök Türklerin yıkılmasıyla kendi devletlerini kuran bu kavim, Türklerin ortak kaderinden kaçamayıp zamanla küçük devletlere bölünmüştür.

 

Devamı Derin Tarih Ocak Sayısında…

Benzer konular