İznik Medresesi’nin İlmî Cazibesine Kapılan Bir Acem Şairi

15. asrın nevi şahsına mahsus şairlerinden Halilî, ilim tahsili için Akkoyunlu topraklarından Osmanlı mülküne gelir. Oysa bir asır evvel ilim talipleri tam tersi istikamette seyahat etmektedir. Halilî örneği, yeni kurulan bir devlet olmasına karşın sultanların ve devlet adamlarının çabaları sayesinde 15. asırda Osmanlı medreselerinin muteber bir durumda olduğunu gösterir. İlk örneğini İznik’te gördüğümüz Osmanlı medreseleri, İstanbul’un fethiyle birlikte İslâm dünyasındaki ilim merkezleriyle rekabet eder konuma ulaşmıştır.

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular