Osmanlı Basını 1906 İran Meşrutiyeti’ni Nasıl Gördü?

İran yakın tarihinin dönüm noktalarından birini teşkil eden 1906 tarihli Meşrutiyet İnkılâbı, Türkiye ve Afganistan’da da eş zamanlı olarak başlayan benzer süreçlerin devamı mahiyetindeydi. İç siyasî kriz dış baskılarla birleşince, Kaçar hanedanına mensup Muzaffer Şah, kendi yetkilerini de sınırlayan bir anayasayı kabule razı oldu. Ne var ki Meşrutiyet de Kaçarları koruyamayacak, aradan 20 yıl bile geçmeden İran’da Pehlevîler yönetimi ele alacaktı.

 

Devamı Derin Tarih Aralık Sayısında…

Benzer konular