”Yok Kaşları Cevrin. Ekenin Hadd Ü Hesabı”

İbnülemin Mahmud Kemal İnal’e göre, Şeyhülislâm Yahya Efendi bir gazelinin dördüncü beytini, bayram tebriki için yanına gelen Kemankeş Ali Paşa’yı, bir sadrazama yakışmayacak hareketlerde bulunduğu için ikaz etmek üzere söylemişti. Bu beytin tetiklediği hadiseler zinciri ise bugün dahi ibret değerindedir.

 

Devamı Derin Tarih Ekim Sayısında…

Benzer konular