İngiliz Sömürgecilik Tarihinin En Büyük Stratejik Fiyaskosu

Balfour Deklarasyonu’nun tarihin seyrini değiştirmesinin üzerinden 100 yıl geçti. Ne var ki, İngiltere halen, ne Filistinlilerin İsrail tarafından gasp edilen kendi kaderlerini tayin etme hakkını, ne de kendisinin bütün bu süreçte bir suç ortağı olduğu gerçeğini kabul ediyor.

2 Kasım 1917 tarihinde yayınlanan Balfour Deklarasyonu, tarihin akışını değiştiren kısa bir belgeydi. Bu belge ile İngiliz hükümeti, “Filistin’de yaşayan ve Yahudiler dışında kalan toplulukların medeni ve dinî haklarına halel getirmemesi şartıyla” Filistin’de bir Yahudi yurdunun kurulmasına destek vereceğini ilan etmişti.

O zamanlarda Yahudiler Filistin nüfusunun %10’unu meydana getiriyordu: Filistin’de 60 bin kadar Yahudi, 600 bin kadar da Arap yaşamaktaydı. Ne var ki İngiltere, Filistin’deki bu küçük azınlığın ulusal olarak kendi kaderini tayin etme hakkını tanırken, çoğunluğun bu hakkı kullanmasını kesin bir şekilde reddetmiş oluyordu. Yahudi yazar Arthur Koestler’in ifadesiyle, burada gördüğümüz, bir ulusun başka bir ulusa, üçüncü bir ulusun topraklarını vaat etmesiydi.

Devamı Derin Tarih Kasım Sayısında… 

Benzer konular