“Makûs Talih” İltifatının Gerçek Sahibi 62 Yıl Önce Ne Anlattı?

Sel Yayınları tarafından 1950’li yılların ortalarında basılan, ya­kın tarihle ilgili bir seri cep ki­tapçığından Kılıç Ali’nin Hâtıraları’n­da 2. İnönü Muharebesi’nin ardından Mustafa Kemal’in Cephe Kumandanı İsmet Bey’e çektiği meşhur telgrafın aslında Hamdullah Suphi Bey tarafın­dan yazılıp çekildiği anlatılır. (Yakup Kadri de Politikada 45 Yıl adlı eserinde aynı hadiseden bahsetmiştir.)

Henüz 18-19 yaşlarında, İTÜ öğren­cisi bir genç olarak öğrendiğimizin dı­şında bir ifade ile karşılaşınca bunun aslını, oturduğu konağın evimize ya­kınındaki Horhor Yokuşu’nda bulun­duğunu yakinen bildiğim Hamdullah Suphi (Tanrıöver) Bey’den öğrenmek hevesine kapılıp kendisine bir mektup yazdım. Tarih, Kasım 1955. Lütfetmiş­ler, evimize telefon açıldı ve hemen o hafta içindeki perşembe günü, Suphi Paşa Konağı’nda saat 16.00’da bekledik­lerini ifade ettiler. Nazik davetlerine icabet ettim ve konağa gittim. Beni üst kattaki büyük ve mutantan salona al­dılar. Bekletmeden teşrif etti. Hatırımı sordu ve sualimi tekrar ettirdi.

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında… 

Benzer konular