Maziyi Kaşıklayan Dostun Arz-ı Hâli

Tarihe yön vermemiş lakin tarih boyunca insanlığa refakat etmiş nesneler vardır. Biçimleri, renkleri, üretildikleri maddeler, kullanım usulleri coğrafyadan coğrafyaya, kültürden kültüre değişse de hayatın akışı içerisinde daima yer bulurlar kendilerine. Deyimlerde konaklar, metaforlara konu olur, sanatkâr bir parmağın dokunuşuyla estetik formlar alırlar. İnsanoğlunun asırlardır sofrasına misafir, yemeğin lezzetine hissedar ettiği kaşık da bunlardan biri.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular