Osmanlı’da Sanat Batılılaşmadan Nasıl Nasibini Aldı?

Köylü ve Halk tiyatrosunun canlı bir biçimde yaşamaya devam ettiği Osmanlı toplumunda, Tanzimat öncesi dönemde, tıpkı diğer sanat dalları gibi tiyatro da Saray’ın himayesi altındaydı. Sanatı hem destekleyen hem de gelişmesi için öncü bir rol üstlenen Saray çevrelerinde sanatçılara her türlü imkân sunuluyordu. Tanzimat Fermanı’nın ilânıyla ivme kazanan Batılılaşma aşamasında ise Batı sanatı birebir kopyalanmak suretiyle önce Osmanlı’ya, ardından da Cumhuriyet’e sirayet edecek ve orta oyundan meddaha, Karagöz’den kuklaya gelenekli sanatlarımız birer nostalji unsuru olarak anılacaktır.

 

Devamı Derin Tarih Temmuz Sayısında…

Benzer konular