Millî Devrim Paradoksu: Milî Mûsikî Yasaklansın!

Cumhuriyet yönetiminin Batılılaşma aracı olarak kullandığı yöntemlerinden biri de klasik mûsikimizin yasaklanmasıdır. Bu politika o kadar trajikomik neticeler doğurmuştur ki İslâm’ı veya Osmanlı’yı hatırlatan kelimeler dahi şarkılardan çıkarılmıştır. Örneğin içinde “sultan” kelimesi geçiyor diye “Sultaniyegâh” makamının ismi 1930’larda “Millî Yegâh” olarak değiştirilmiştir. Alaturka müziğin yerini alması hedeflenen Batı müziği ile Türk toplumu arasındaki doku uyuşmazlığı ise tarihin sayfalarına garabet yüklü satırlar ekleyecektir.

 

Devamı Derin Tarih Haziran Sayısında…

 

Benzer konular